Bilişim Sektörüne Genel Bir Bakış

823

“Bilişim hayatımızın her alanını etkiliyor.”, “Günümüz bilgi çağı”, “E ticaretin açtığı fırsatlar” gibi sözleri neredeyse her gün duyuyoruz. Acaba bu sözlerin temel dayanağı olan bilişim sektörü ne durumda? Biraz mevcut duruma ve rakamlara bakalım.

  • Türkiye’de Bilişim faaliyetleri faklı açılardan incelense de 30 Milyar dolar civarında bir ciroya sahip. İlk anda çok düşük değil gibi. Ancak bilişimin ana faaliyetlerinden birisi olması gereken yazılım satışı 1 Milyar ihracat ise sadece 250 Milyon $ civarında ( SDE Türkiye’de Yazılım Sektörü ).
  • Dünyadaki bilişim pazarının yaklaşık %75’i yazılım eksenliyken bu oran ülkemizde sadece %25, hatta daha düşük
    TBD Türkiye Bilişim Teknolojileri (BT) Sektörü 2014 Değerlendirme Raporu, SDE Türkiye Yazılım Sektörü ve Katmadeğerleri )
  • BM e devlet raporuna göre Türkiye e-devlet konusunda 2012’de 69. Sıradan 80. Sıraya gerilemiş (Tübider Bilişim Dünyası, Eylül 2012).
  • Sanayi Genel Müdürlüğü Mayıs 2012 81 İl Durum Raporuna göre örneğin İstanbul’da bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda %2 ile bilgisayar ürünleri kalemi var. Yazılım ise diğer kısmında bile geçmiyor!
  • Stratejik Düşünce enstitüsü rakamlarına göre Türkiye’de yazılım şirketlerinin % 51 çok küçük 10 çalışandan az, Sadece %3’ü 250’den fazla çalışana sahip.
  • Ayrıca Yönetici ve Son Kullanıcılar için Bilişim kapsamında bir araştırmaya göre de bilişim uygulamalarında müşterilerin memnuniyet düzeyi oldukça düşük

Belki yukarıdaki rakamlar biraz eski ancak daha güncel fazla bir araştırma da maalesef az. Genelde de durum pek değişmemiş.

Yukarıdaki meseleler önümüzde uzun bir yol olduğunun ifadesi; Teknoloji üreticisi olmalıyız, daha çok üretmeliyiz, sektördeki yapısal sorunları çözmeli, sadece genel rakamlara değil ayrıntılara da bakmalıyız. Eğitim, kültür, çalışma alışkanlığı da dâhil birçok alanda iyileşmeler gerekli.

Sorun ve çözümler en temel kaynağa ulaşıncaya kadar seviye seviye incelenmeli…

Yorum yaz

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.