Junit ile Controller Testi

Unit test konusu kendi gözlediğim kadarıyla çoğu zaman yapılmak istenen fakat hiç yapılmayan bir pratik. Bunun nedeni çoğunlukla zaman! Yani en azından bahane zaman!

Test yüzü görmeyen projeler inanıyorum ki bir yerlerde hayatlarına devam ediyor.