Spring JdbcTemplate kullanımı

J2SE ‘de ne yapardık jdbc ile sorgu atar ve gelen ResultSet nesnesinden datalarımızı loop’a sokarak çekerdik. Her bir ResulSet nesneni oluşturduğumuzda tek tek çekmeye çalışırdık yada araya bir dinamik sınıf yazar kasıntılı işlere girerdik…

Java Reflection Kullanımı

Reflection (yansıtma) runtime da o anki sanal makinede olan sınıfların , metodları, yapıcıları, üst sınıfları ve değişkenleri hakkında bilgiler alabiliriz .Yani bir sınıfa ait olan sabitleri ve metod tanımlamaların hepsini tespit…