MongoDB Nedir

MongoDB NoSql depolama konseptinin, yaygın kullanılan bir üyesidir. NoSql depolama yaklaşımı, geleneksel ilişkisel depolama konseptinin giderek büyüyen verilere cevap verememesine karşılık ortaya çıkmıştık. Bunun anlamı; RDBMS(ilişkisel…

Exchange-Fanout

Evvelki iki makalemiz (Merhaba RabbitMQ, WorkQueue) genelde mesaj queueya özelde ise rabbitmq'ya giriş mahiyetinde idi. Bu ve takip eden makalelerimiz ile birlikte rabbitmq'nun temeli olan exchange konusunu anlamaya çalışacağız.…

WorkQueue

Mesaj kuyruklarını, task işleyecek şekilde de kullanabiliriz. WorkQueue, işlenmesi uzun süre alan işlerin bir mesaj gibi queue içerisine konması yaklaşımıdır. Genellikle, sistem kaynaklarını fazla tüketen işlemler ve özellikler web…

Merhaba RabbitMQ

RabbitMQ mesaj alıp bu mesajı gönderen bir ara yazılımdır. RabbitMQ'nun sitesinde yazılım için, postahane metaforu kullanılmıştır. RabbitMQ posthane gibi, mesajı alıp bu mesajı iletmekten sorumludur. Temel rabbitMQ kavramları: Producer:…

Thread Ama Ne Zaman

Bir önceki makalemizde, thread neden kullanılır ve nasıl tanımlanır konularını anlamaya çalıştık. Bu makalemizde ise, thread oluşturmayı gerektiren durumları, bir uygulama üzerinden ve uygulamayı adım adım geliştirerek göreceğiz. Her adım…

Hadoop Nedir ve Non High Availability

Apache Hadoop küme(cluster) üzerinde büyük verinin saklanmasını ve bu veri üzerinde işlem yapılmasını sağlayan açık kaynaklı bir framework'dür. Hadoop ile bir sunucu kullanarakta binlerce sunucu kullanarakta veri saklama ve işleme…

Thread Nedir ve Nasıl Tanımlanır

Thread (İş Parçası) Thread kelimesi türkçeye iş parçası olarak çevrilmiştir. İş yapan parça. Bu tanım üzerinden devam ettiğimizde Multi-thread in karşılığıda birden fazla iş parçaları olur. Bu genel tanımdan sonra, Java programlama dili…