Browsing Tag

thumb image

Swift: Custom Slider

Swift programlama dilinde base UI elemanlarını kullanarak, tasarımda bizden istenen custom componentleri kolayca geliştirebiliriz. Örneğin aşağıdaki gibi bir Slider yapısını UISlider'dan türeterek yapmaya çalışalım. UISlider…