Yapay Zekada Yeni Bir Sektör: Sigortacılık

0 3.361

Yapay zeka, zeki bilgisayar sistemlerinin tasarımı ile ilgilenen bilgisayar bilimidir. Zeki Bilgisayar Sistemi, insan davranışının zekiliği ile karşılaştırılabilir nitelikler sergileyen sistemdir. Örnek vermek gerekirse, dilin anlaşılması, öğrenilmesi, sorunların çözümü veya muhakeme etme yetisine sahip olma gösterilebilir.

Yeni yapay zeka dalgaları, teknolojinin ilk başta inanamayacağımız her şeyi yapmasını ve ardından hızlı bir şekilde bunun kabullenilmesini mümkün hale getiriyor. Böylece hayatımızı daha kolay ve üretken hale getirmeye devam ediyor. Bu konu üzerinde yoğun çalışmalarını sürdüren Japonya yine önemli bir gelişme ile gündemde yer edinmeyi başardı.

Japonya merkezli Fukoku Mutual Life sigorta şirketi, 30’dan fazla insanı işten çıkararak yerlerine poliçe sahiplerine yapılan ödemeleri hesaplayabilen yapay zeka uygulamasını kullanmak için adımlarını attı.

 

Fukoku Mutual Life sigorta şirketi, uygulayacakları bu yeni düzenin şirketlerine gerek üretkenlik gerekse verim açısından çok büyük getirileri olacağına inanıyor. Şöyle ki %30 oranında üretkenlikte artış olacağı öngörülmektedir. Uygulamanın iki sene içerisinde de kendisini ödeyeceği hesapları yapılmaktadır. Firma ayrıca 1.4 Milyon Euro’ya mal olmasını beklediği uygulamanın senelik 1 Milyon Euro kar sağlayacağını öngörmektedir. Yıllık bakımına harcanacak tutar ise 100 Bin Euro olarak hesaplanmaktadır.

Sistem IBM’in yapay zekası Watson Explorer’ını temel alınarak uygulamaya geçirilecek. Karmaşık metinleri, resimleri, sesleri ve videoları içeren verileri analiz etmeye ve yorumlamaya yarayacak. IBM’in dünya genelinde yapay zekaya en fazla önem veren sayılı şirketler arasında olduğunu ve önemli başarılara sahip olduğunu düşünürsek Fukoku Mutual Life sigorta şirketi doğru bir adım atıyor gibi gözüküyor.

 

 

Bilgi işleme konusunda bir uzman görüşünü de ele alacak olursak; Gyana şirketinde görev alan ve şehirlerle ilgili bilgilerin analizini yapan “Dominik Seisser” yapay zekanın teknolojideki yerini ‘her çeşit bilgiyi işleme yöntemini değiştirerek noktaları birleştirmek’ olarak ele almaktadır. Ek olarak “Bilgisayarlar çok daha fazlasını yapabilme kapasitesine sahipler. İnsanlar, bir şehir haritasına bakarak üzerindeki her bir parça bilgiyi anlamlandıramazlar.” görüşünü de bizimle paylaşıyor.

Mainichi Shimbun’a göre uygulanmaya başlanacak teknoloji, on binlerce tıbbi belgeyi okuyabilecek ve ödemeleri hesaplamadan önce hastanede kalış süresi, tıbbi geçmişler ve herhangi bir cerrahi prosedürü analiz etme yeteneğine sahip olacak.

Akıllı teknolojinin kullanımı ile birlikte şirketin ödemelerini hesaplamak için harcadığı sürenin gözle görülebilecek ölçüde azalacağı düşünülmektedir.

Verimlilik ve doğru işi gerçekleştirme konusundaki varsayımları destekler nitelikte olacak bir örnek vermek istersek, Londra’da Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilen TechCrunch Disrupt etkinliğinde konuşmacı olarak bulunan DeepMind’in kurucularından Mustafa Süleyman’ın makineleri insanların yaptıkları hataları yapmasına izin vermeyecek şekilde geliştirmekten yana olduğunu aktardığını ve sektörün her geçen gün yapay zeka hatalarını minimuma çekmek için adımlar attığını söyleyebiliriz.

 

Kaynak: The Guardian

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.