Kız Çocuklarındaki STEM Algısı

Kız çocukları matematik, bilim ve bilgisayarlar hakkında bile kendilerini yetersiz görme klişesine mahkum olarak yetişmektedirler. Ancak çocukların bu alanlarda kendilerine güvenlerini artırmak için ev veya okullarda bir takım aktiviteler yaparsak, ilgilerini artırabilir ve yeteneklerini ortaya çıkarabiliriz.

0 2.959

Washington Üniversitesi’nde bir ders olarak okutulan Öğrenme ve Beyin Bilimleri ve dersin okutmanı, aynı zamanda I-LABS’ta araştırmacı bilimci, Allison Master tarafından yapılan bir keşifte, küçük yaşta robotiğe veya başka bir takım programlama aktivitelerine maruz kalmış(katılmış) çocukların, STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanına ilgilerinin arttığını ve yeteneklerinin ortaya çıktığını görmüştür.

Master, “Bahsedilen alanlarda erkek çocuklarının daha yetenekli ve başarılı olduğuna dair toplumda yerleşik bir düşünce var. Ama ya kız ve erkek çocuklara eşit olanaklar sağlanırsa sonuçların ne olacağını düşündüm.” açıklamasını yapmıştır. Cevabı da devamında, “Eğer erkek ve kız çocuklarına aynı olanaklar sunulursa, eşit derecede ilgi ve yetenekli olduklarını gördük.” diyerek vermiştir.

Master’ın bu kanıya varmasını sağlayan deneye göz atmak gerekirse, öncelikle erkek ve kız çocuklardan oluşan 96 kişilik bir grup seçilmiştir. Ardından bu çocuklar eşit sayıda 3 gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan birinci gruba robot aktivitesi yaptırılmıştır. Bu aktivitede çocuklar hayvan şeklinde bir robotun ileri-geri, sağ-sol yönlerindeki hareketleri programlayıp, kontrollerini cep telefonları vasıtasıyla yapmışlardır. Aynı zamanda araştırmacılar bu çocuklara programlamayı, “bir bilgisayara, robota veya cep telefonuna ne yapmasını istediğini söylersiniz.” diyerek tanımlamışlardır. İkinci grup, bir hikayeye dayanan kart oyunu oynamıştır. Son grupta ise herhangi bir aktivite yapılmamıştır.

Ardından bu üç gruba da cevaplaması için bir anket verilmiştir. Bu ankette çocuklara, teknoloji aktiviteleri ve bu aktiviteler hakkındaki hisleri sorulmuştur. Ankette amaçlanan hangi cinsin teknolojiye yatkın olduğunu tespit etmektir. Gerçekten erkek çocuklar kız çocuklardan daha yetenekli ve ilgililer mi?

Anket sonuçlarını inceleyen ekip, erkek veya kız çocuk olmanın aslında teknolojiye ilgiyi ve yetenekli olmayı etkilemediğini ortaya koymuştur. Buna karşın programlama aktivitesi yapan çocukların diğer gruplara göre %42 oranında daha fazla teknolojiye ilgi duyduğu ve %80 oranında daha yetenekli olduğu ortaya çıkmıştır.

Bir başka açıdan konuşmak gerekirse, teknolojiye ilginin ve yeteneğin kız veya erkek çocuk olmakla alakası olmadığı, yaşanmış bir tecrübeye bağlı olarak bu ikilinin artma eğiliminde olduğu görülmüştür.

Ne var ki teknolojiye erkek çocuklarının erişimi kız çocuklarının erişiminden hatırı sayılı şekilde fazla olmaktadır. Bu da anket sonuçlarından da gördüğümüz üzere “erkek çocukları teknolojiye daha çok ilgili ve yeteneklidir” algısı yaratmaktadır. Fakat bunun doğru olmadığı yine bu anket sonuçlarıyla doğrulanmıştır.

Mevcut durumun değişmesi ve toplumdaki normların yıkılması için, okullarda veya evlerde çocukların cinsiyet fark etmeksizin teknoloji ile ilgilenmesi sağlanmalıdır. Hatta bunla da kalmayıp yaz organizasyonları düzenlenip, yaşayan her bir çocuğun bu imkanlara erişmesi mümkün kılınmalıdır.

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.