Google’ın Hibrit Bulut Çözümü Anthos Neden Farklı?

Google duyurusunu yaptığı ANTHOS ile hibrit bulut dünyasına yeni farklı bir yaklaşım getiriyor. Anthos ile Google hibrit bulutu basitleştirmek, ucuzlatmak ve böylece daha yaygın hale getirmek istiyor. Bu pazarın ilk oyuncusu Azure ile Microsoft olmuştu, ardından Amazon AWS ile oldukça güçlü bir oyuncu oldu, pekii Google hibrit bulut pazarının iki büyük abisi yanında var olabilecek mi?

0 2.313

Hem Microsoft, hem Amazon hem de Google’ın konteyner ve Kubernetes gibi en son yeniliklerden yararlanarak müşterilerin mevcut uygulamaları modernize etmelerine yardımcı olma vaadi var. Farklı uygulamaların hem kurum içi hem de buluttaki farklı platformlarda birlikte çalışmasını sağlamak hiç de kolay değil. Google bunun için uygun bir çözümü olduğunu ve bunu daha önce kimsenin yapmadığı şekilde yeni bir yaklaşımla yaptığını iddia ediyor.

Google Clouds Kubernetes Grup Ürün Müdürü olarak görev yapan Aparna Sinha geleneksel uygulamaları modernize etmek için temelde üç yaklaşımları olduğunu ve bunların her birisinin eski uygulamaların bulut tabanlı bir mimariye taşınması için yapılandırılmış bir yaklaşım sunduğunu söylüyor:

  1. GKE On-Prem ile Google bulut servislerinin müşterilerin kendi veri merkezlerine getirmek
  2. Service Mesh ile uygulamaları microservis mimarisine taşımak
  3. Geleneksel uygulamaları taşınabilir ve erişilebilir yapmak için konteyner haline getirmek #containerize

Google Kubernetes Environment On-Prem

İş yükü taşınabilirliği veya uygulamaların herhangi bir yerde çalışmasını sağlamak tüm bulut çözümlerinin en temel amacı. Google’ın Anthos ile müşterine, eski donanımlarda çalışan geleneksel uygulamalarını Google Kubernetes Environment On-Prem ile #GKE içerisinde ama kendi veri merkezlerinde çalıştırmaları imkanını veriyor. GKE On-Prem, verileri yasal ya da başka bir takım nedenleler içeride tutmanız gerektiğinde veya büyük miktarlarda veriyi dışarıda bir buluta taşımak istemediğinizde bile kendi ortamınızda bulutta çalışan konteyner uygulamalar oluşturmayı ve çalıştırmayı mümkün hale getiriyor.

Google’ı diğer benzer on-prem bulut çözümlerinden ayıran en büyük fark ise GKE On-Prem’in VMware vSphere’in üzerinde ve Cisco, DellEMC, HPE gibi ana VMware OEM’lerini destekleyen müşteri donanımlarında çalışıyor olması. Bu yaklaşım mevcut çok sayıda VMware müşterisini potansiyel Google Cloud müşterisi haline getiren, müşterinin zaten bildiği donanım ve sanallaştırma ortamında çalışarak yabancılık çekmemesini çok daha hızlı adapte olmasını sağlayan çok önemli bir fark.

Service Mesh

Google’a göre uygulamaların geleceği, farklı çok sayıda mikro-servisin bulut üzerinde entegre olduğu ve bu mikro-servislerin yine bulut üzerinden yönetildiği bir dünya. Google bu yeni mikro hizmetlerini güvenilir ve güvenli hale getirmek için müşterilerine sunduğu çözüm Google Cloud Service Mesh. GCSM iletişimden izlemeye ve güvenliğe kadar her şeyi yöneten bir ürün.

Google “sunucusuz bilgi işlem” olarak adlandırılan bir konsepti yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu ne demek? Herhangi bir fiziksel sisteme bağlı kalmadan, platformdan bağımsız olarak çalışan, talep üzerine belirli hizmetleri sağlamak. Google bunu Kubernetes kullanımı ile adresliyor.

Konteyner Haline Getirmek

Hemen her şirketin asla yeniden yazmayacağı eski monolitik uygulamaları illaki oluyor, özellikle belli bir yaşın üzerindeki eski şirketlerde. Bu uygulamalar kurum içerisinde yazılmış olabilir, bir veri tabanı veya önceden satın alınmış başka bir uygulama ile paketlenmiş de olabilir. Google’ın buradaki yaklaşımı, bu uygulamaları konteyner tabanlı bir platforma taşımak, böylece Google Cloud Platform üzerinde çalıştırmak, yönetmek ve daha da önemlisi oraya entegre etmek.

Bu süreci kolaylaştırmak için Google hem kendisi hem de iş ortakları ile teklif edebildiği bir taşıma hizmeti verebiliyor. Müşteri gereksinimlerinin karmaşıklığına ve esnekliğine bağlı olarak:

  • Kaldır ve Kaydır #lift-and-shift
  • Taşı ve modernize et #migrate-and-modernize

gibi çeşitli yaklaşımlar önerebiliyor. Bunların dışında iş ortakları üzerinden daha çok terzi-işi çözümler de sunulabiliyor.

Sonuç olarak..

Google’ın tüm stratejisi olayı basitleştirmek. Geliştiriciler sadece birkaç tıklama ile kendi şirketlerindeki ortamlarıyla aynı şekilde çalışan bir test sistemini Google Cloud üzerinde yaratabilir, geliştirme ve testlerini orada yapar ve daha sonra da kendi veri merkezlerinde çalışan prod ortamına kolayca alabilirler.

Microsoft on-prem bulut için özel Azure-Stack donanım satın almak gerekiyor. Benzer şekilde, Amazon kendi donanımlarını satın almanızı ve veri merkezinizde bir AWS klonu çalıştırmanızı şart koşuyor. Google ise müşterine, mevcut donanımları ile VMware vSphere’in üzerinde, diğer iki alternatife göre çok daha düşük bir maliyetle, kendi veri merkezlerinde Google Cloud’ın uzantısını çalıştırmalarına imkan sağlaması ile farklılaşıyor.

 

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.