Javascript: Eski Köye Yeni Adet- 2

0 1.331

Merhaba, Eski köye yeni âdet yazı serisine kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Fırsat buldukça bu seriye yeni yazılar ekleyemeye devam edeceğim. Bir önceki bölümde olanları merak edenler için bir önceki yazının linkini ekleyelim.

Javascript: Eski Köye Yeni Adet

 

Dizi İşlemleri

  1. İki dizinin eşit olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir

2. String olarak verilen sayı dizisini, gerçek sayı dizisine çevirmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

3. İç içe dizilerden oluşan bir diziyi, tek bir diziye(Array Flatting) çevirmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Aşağıdaki kod flat metodu yüzünden Runkit’te hata verecektir. Tarayıcı üzerinden denebilirsiniz

4. Verilen iki dizi’de kesişim işlemi aşağıdaki şekilde yapılabilir.

5. İki diziyi birleştirme işlemi aşağıdaki yöntemler ile yapılabilir.

Tarih İşlemleri

  1. İki tarih arasındaki gün sayısı aşağıdaki şekilde bulunabilir.

2. Verilen tarihi gün , ay , yıl vb şeklinde ayırmak için aşağıdaki yöntem kullanılır.

3. Verilen tarihte ay ismini bulmak için aşağıdaki yöntem kullanılabilir

4. Ay ve yıla göre gün sayısını bulmak için aşağıdaki yöntem kullanılabilir

5. Verilen Tarih dizisini sıralama için aşağıdaki yöntem kullanılabilir.

Diğer Örnekler

  1. Tarayıcının koyu modda çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aşağıdaki işlem yapılabilir.(Runkit’de kod hata verecektir. ama tarayıcıda test edebilirsiniz)

2. Değerin sayı olup olmadığını aşağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz

3. Verilen sayılar arasında en büyük ortak böleni aşağıdaki gibi hesaplayabilirsiniz.

4. Zar atma oyunu

5. Nesnenin boş olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

Yeni yazılarda görüşmek üzere

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.