Bilgi Güvenliği Temel Kavramları

Tüm dünyada kabul edilmiş, bilgi güvenliğinin en temel üç bileşeni; Gizlilik (Confidentiality), Bütünlük (Integrity) ve Erişilebilirlik (Availability) olarak baz alınmaktadır. Korunacak olan bilgi varlıkları, süreçler, risk yaklaşımı gibi…

Bilgi Güvenliği Kontrol Tipleri

Bilgi güvenliği kontrolleri uygulanacağı alan iş alanı/sektör bazında değişebilir. Bir hastane, okul, banka, devlet kurumu, nükleer santral veya elektronik ticaret kuruluşu farklı güvenlik kontrollerine ihtiyaç duyacaktır. Bu sektörlerin…