Uygulamada 12 faktör manifestosu

Uygulama geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken 12 faktör; hem kurumsal kültürün oluşmasında, hemde developmenttan production'a (hatta prod sonra bug'ların fix'lenmesinde) kadar isabetli ve esnek bir yol haritası çıkarmakta faydalı…

DevOps ihtiyaç mı? Lüks mü?

Devops bilgi teknolojileri ürünlerine(daha çok yazılım) etki eden gruplar arasındaki pozitif iletişim kültürü diyebiliriz. Bu tanımla çevik (agile) yaklaşımının bir parçası olduğu ortaya çıkıyor.