Hibernate Konfigürasyonu Best Practises

0 3.495

Hibernate Configuration Usage

Video kaydında farklı konfigürasyonlar altında Hibernate’in verdiği tepkiler incelenmektedir. Bu konfigürasyonların test/prod ortamında nasıl kullanılması gerektiğine dair ip uçları verilmektedir. Hibernate Statistics çalışma mantığı incelenerek hibernate’in yarattığı query sayısı ve yaratma süreleri gibi bilgilerin nasıl elde edilebileceği incelenmektedir.

Test Senaryosu:

  1. 150.000 ve 300.000 satırlı birbiri ile ilişki iki tablodan veri okuma
  2. Bu tablolara tekil veri yazma

Bu senaryolarda ortaya çıkan sonuçlar zamansal olarak ele alınmaktadır. Yapılan çok basit değişikliklere Hibernate’in ne kadar güçlü tepkiler verdiği görülecektir.

Örnek Projeyi İndir

Devam makalesi:  Spring ORM ve Hibernate Karşılaştırma

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.