Spring ORM ve Hibernate Karşılaştırma

0 2.052

Spring ORM Usage

Video kaydında öncelikle Spring ORM ve Hibernate Konfigürasyonu Best Practises yazısındaki Hibernate proje yapıları karşılaştırılmaktadır. Bu inceleme ile Spring Data üzerinde yapacağımız incelemelere hazırlık yapmaktayız. Aslında Hibernate –> Spring ORM –> Spring Data akışındaki orta basamağı incelemekteyiz. Burada dikkate edilmesi gereken iki nokta var.

  1. Tüm yapılarda Hibernate kullanılmaktadır.
  2. Akıştaki her yapı soldan sağa bir diğerinin best practise’i olarak kabul edilebilir.

Frameworkler, projelerde gerekli olan bileşenleri en güzel tasarım altında en generic şekilde geliştirilen apilerdir. Yani projelerde kullanılabilecek kimi bileşenler için ortaya konmuş best practise’leri içeren yazılım modülleridir. Örneğin Hibernate kendi içerisinde bazı best practise’leri barındırırken Spring ORM, Hibernate yönetimini ele alarak farklı alanlarda iyileştirmeler yani best practise’ler sunmaktadır. Spring Data ise bu konuyu çok çok daha ileri bir boyuta taşımaktadır. Bu video ve örnekte Spring ORM proje yapısı ile Hibernate proje yapısı karşılaştırılmaktadır. Proje yapılarının değişmesinin performans etkileri de zamansal olarak ölçülmektedir. Test senaryosunda kullanılan veritabanı ve veriler aynı büyüklüktedir.

Test Senaryosu:

  1. 150.000 ve 300.000 satırlı birbiri ile ilişki iki tablodan veri okuma.
  2. Bu tablolara tekil veri yazma

Bu senaryolarda ortaya çıkan sonuçlar zamansal olarak ele alınmaktadır.

 

Örnek Projeyi İndir

Devam makalesi: Spring Data Kullanımı 1

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.