MVC Layout PartialView Section Kavramı

MVC Layout - PartialView - Section Kavramları

0 4.865

Bu makalemizde .Net MVC ‘nin View katmanını irdeleyip MVC Layout – PartialView – Section kavramları üzerinde duracağız

Layout

Hatırlarsanız önceki makalelerde Abstract sınıflardan bahsetmiştim. Ortak özellikleri taşıyan sınıflardı. Layout’ları da View’ların abstract sınıfı olarak düşünebilirsiniz.  Layout ASPNet Web Forms MasterPage yapısının epeyce geliştirilmiş halidir. Örnekle; site tasarımımızda sol tarafta bir menü bar olduğunu varsayalım. 10 adet cshtml view için her sayfada bu menünün kodlanması nasıl olurdu ? Peki yönetimi nasıl olurdu ? cevaplar kötü ve çok kötü olacak 🙂 Layout’lar genel sayfa şablonu oluşturmak için kullanılır. Yukarıda Abstract benzetmesi yapmıştık. Ortak olan özellikleri barındırır demiştik. Peki web deyince hemen aklımıza gelen JQuery – JavaScript dosyalarını her sayfada tanımlayacak mıyız ? Hayır, bunun yerine dosyalarımızı Layout üzerinde tanımlayacağız.Kendisinden türeyen sayfalara aktaracaktır. MVC layout oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Layout içinde çeşitli PartialView ,Section ,View çağrısı yapabiliriz.

PartialView

ASPNet UserControl’ü hatırlarsınız. UserControl’ün MVC mimarisindeki karşılığı PartialView ‘dır. Tabiki UserControl’e göre çok daha esnek bir yapıya sahiptir. Tek başına kullanılmaz View sayfalara entegre halde çalışırlar. Kod tekrarlarını engellemek için birebirdir. Nar gibidir yani, çarşıdan aldım 1 tane eve geldim 1000 tane 🙂 Peki nerelerde kullanırız ? Tekrar olabilecek sayfalarda, karmaşık sayfalarda PartialView tercih edebiliriz. Karmaşık yapıdaki sayfaları tümden ele almak yerine küçük parçalar halinde işlemek daha kolay olacaktır ayrıca kod okunabilirliği de artacaktır.

Section

Section kavramı view içerisinde belirli yerleri özelleştirmek istediğimizde öne çıkan bir yapıdır.  Bu bir içerik veya script olabilir. Belirli bir bölümde özel bir script’i sayfaya entegre etmektense sadece o kısımda çağrılmasını sağlayabiliriz. Başka bir bakış açısıyla kullandığımız sayfaya kısıtlama getirebiliriz. Örneğin tasarlayacağımız bir sayfada Master-Datail yapısına uygun iki farklı bölüm görmek istiyorsak tanımlayacağımız zorunlu Section‘lar bunu sağlayacaktır. Section kullanılırken required parametresi alır. Default değeri True olarak belirlenmiştir. Bu şekilde tanımlı bir section render edilmezse sayfa hata verir. Değeri false yaparak zorunluluğu ortadan kaldırmış oluruz.

Şimdi örneğimize geçelim. Öncelikle layout tanımımızı yapacağız. Layout tüm sayfaların türetildiği view olacak. Daha sonra kullanıcı girişi yapabileceğimiz bir PartialView olacak. Giriş yapıldıktan sonra kullanıcı bilgilerini session’ da saklayıp Partial Render edildiğinde ekranda göstereceğiz. Section için sayfalarda görünecek bir içerik belirleyeceğiz Son olarak Master-Detail yapısında bir sayfa yapıp section kısıtlamasını örnekleyeceğiz.

Hemen yeni bilisimIO_Layout adında bir proje oluşturuyoruz. Projeyi oluştururken ekrana gelen Template bölümünden MVC yi seçip Change Authentication kısmında yetkilenirmeyi kaldırıyoruz.

MVC Template

Projemiz oluştuktan sonra hali hazırda _Layout.cshtml sayfası oluşturuluyor.
Şimdi sayfa üzerinde bazı değişiklikler yapacağız.

Şimdi ekleme yaptığımız kod bloklarını inceleyelim.

@RenderBody()

Bulunduğu yere çağrı yaptığımız sayfalar gelecektir. Controller metotlarımızdan Return edilen View’lar direkt olarak  burada render olur. Bu şekilde _Layout.cshtml den türeyen tüm View’lar için değişen kısım sadece burası olacaktır.

@RenderSection

Section için belirli yerlere istediğimiz eklentiyi yapmak için kullanılır demiştik.  Bu kod sayesinde herhangi bir View ‘ da OptinalContent section ‘ı tanımlarsak _Layout ‘a render etmiş olacağız. Yukarıda bahsettiğimiz gibi required parametresini false olarak belirledik.Bu şekilde zorunluluğunu ortadan kaldırmış olduk. Section içeriğini aşağıdaki gibi tanımlıyoruz.

PartialView 

PartialView eklemek için Views altında PartialView’ın ekleneceği klasör’e sağ tıklayıp Add > View seçeneğini seçiyoruz. Görseldeki gibi işaretliyoruz.

MVC Add PartialView,

View’ ı ekledikten sonra kullanacağımız model’i oluşturalım.

PartialView kodlarımızı oluşturuyoruz.

PartialView ‘a düşen model ‘imizi kontrol ediyoruz. Model boş gelirse yada Id değeri 0 dan küçükse veya eşitse kullanıcı giriş bilgilerini ekrana getiriyoruz. Zaten giriş yapmış bir kullanıcı ise PartialView giriş yapan kullanıcı bilgilerini ekrana getiriyor.

Section

Section kullanarak Master-Detail tarzı bir sayfadan bahsetmiştik. Bu sayfa için gerekli kodları ekleyelim.

_Layout.cshtml üzerinden _MasterDetailLayout adında bir View ekliyoruz.  view’ı ayrı bir  Layout  olarak kullanacağız.

Yukarıda görüldüğü gibi @RenderSection required parametresi true. Bu sayfanın kullanıldığı yerlerde MasterContent ve DetailContent section ‘ları mutlaka tanımlanmalı. Aksi halde hata alırız.

son olarak MasterDetailLayout ‘ u kullanan bir view daha ekliyoruz.

 

Makalemizin girişinde bahsettiğimiz gibi Layout kullanarak sitemizde bir çatı oluşturduk. PartialView ile kullanıcı girişi ve detay bilgisini layout üzerine entegre ettik. Aynı zamanda istediğimiz sayfalarda belirli içerikleri gösterebilmek için Section kullandık. Yine section ile sayfa kullanımını belirli bir yapıda (Master-Detail) zorunlu hale getirdik.

Umarım faydalı bir yazı olmuştur.

PartialView

MVC Layout - PartialView - Section
MVC PartialView
MVC Layout - PartialView - Section
MVC PartialView

Section

MVC Layout - PartialView - Section
MVC Section

Index Sayfasında Section bilgisi oluşturulurken diğer sayfalarda bu bilgi görünmeyecektir.

MasterDetailPage

MVC Section

 

H.Burak Karadağ

Referance

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/views/partial
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd410123(v=vs.98).aspx

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.