Android: Intent Kullanımı

0 5.176

Farklı dillerde farklı şekillerde sayfalar arası geçişler yapılmakta. Bugün bizde sayfalar arası hem geçiş yapacağız hem de bu geçiler sırasında veri aktarımı yapacağız. Bu işlemleri yaparken Intent class’ından faydalanacağız. Intent activity’ler arası geçiş, servis başlatma işlemlerini gerçekleştirir.

Bu örneğimizde iki sayfa arası geçiş yapacağız ve veri aktarımı yapacağız. Projemizi oluşturduktan sonra ilk sayfamızın tasarımı şöyle olacak.

İlk activitiy’nın tasarımı hazır şimdi diğer activity için res/layout altına yeni bir layout oluşturuyoruz. Bu activity tasarımı ise şöyledir.

Bu sayfada sadece gelen veriyi göstermek için bir textview bulunmakta.Her activitynin bir classı ve layout dosyası bulunur. İkinci sayfamız için layout dosyamızı oluşturduk bunun için bir de class oluşturmamız ve bu classımızı bir Activity classından extend etmemiz ve bir activity oluşturduğumuz için AndroidManifest dosyasında tanımlamamız gerekiyor. Şöyle gözükmesi gerekiyor.

Sıra şimdi kodu yazmakta.

Intent nesnesini oluşturuken iki parametre alıyor. İlk parametre nerden gideceğimiz, ikinci parametre hangi activitye gideceğimizdir. Bu intent ile birlikte ver görmek için putExtra methodunu kullanıyoruz bu method ise iki değişken alıyor birinci değişken key,ikinci değişken ise value. Diğer activityden bu key değerine göre veriyi çekebiliriz. Burda String tipinde bir değişken gönderilmiştir fakat diğer tiplerde veriler de gönderebilirsiniz. Overload edilmiş diğer metodları inceleyebilirsiniz.

  Projemizin çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Projenin tamamı için: https://github.com/cemdrman/AndroidIntentExample

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.