Swift: TableView Cell Üzerindeki Butona Tıklama İşlemleri

0 2.107

Merhaba önceki yazımızda UITableView ve UITableViewCell yapılarına giriş yapmıştık ve bir örnek ile pekiştirmiştik. Şimdi aynı örnek üzerinden devam ederek, her bir cell üzerinde bulunan butona tıklandığı zaman o cell içerisindeki model’i elde edip, düzenleme işlemlerinin nasıl olacağına bakacağız.

Önceki örneğimizde yer alan cell içerisinde bir adet buton ekliyoruz ve kısıtlarını belirliyoruz.

Ardından button tıklama işlerimizi halledecek bir Delegate yazıyoruz. İçerisine de tıklama işlemini karşılayacak fonksiyonun soyutunu belirtiyoruz.

Ardından Cell’imize ait kod bloğuna protocole ait bir örnek ve yarattığımız butona ait aksiyon ve örnek oluşturuyoruz.

Burada yarattığımız tıklama aksiyonunda kendi oluşturduğumuz delegate’de bulunan fonksiyona çağrı yapıyoruz ve butona ait tag değerini yolluyoruz.

 

Şimdi sıra delegate’imizi karşılama(handle) işleminde. Bunun için ViewController’ımıza ait yeni bir extension yazıyoruz ve “CellClickDelegate” protokolünü miras aldırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da protokolde yazan soyut fonksiyonumuzun uygulanış kısmını kodluyoruz.

Burada ben aldığım tag değerini yazdırdım. Siz bu tag değerini kullanarak tableView’ı dolduran dizinin tag’ıncı adresine gidip istediğiniz ürün ile ilgili istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.

Şimdi de sırada son işlemimiz bulunmakta. Bu da cell’de tanımladığımız “CellClickDelegate” özelliğini handle edecek sınıfı seçme ve butona bir tag atamadır.

 

 

Bir önceki UITableView giriş yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Swift: UITableView

 

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.