KnockoutJS ile Pub/Sub Tasarım Deseni

KnockoutJS ile Pub/Sub Tasarım Deseni

0 1.404

Giriş

Pub/Sub tasarım deseni dilden bağımsız bir çok yerde kullanılan bir yöntemdir. Aslında özetle bir konu başlığından haberdar olmak isteyen katılımcılara bir değişim meydana geldiğinde cevap göndermeyi hedefler.

KnockoutJS ile geliştirilen ViewModel nesnelerinin veya Knockout component’lerinin birbiriyle
iletişim kurması ve bazı fonksiyonları, değişkenleri paylaşabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu
yazıda Push Communication Model’in Knockout içinde kullanımına bir örnek vermeye çalışacağız.
Bu iletişim modelinde, bir konu hakkında bilgi almak isteyen “Subscriber” isminde Javascript
nesnelerinin olduğunu düşünelim. Bu “Subscriber” kümesinin ihtiyaç duyduğu bilginin veya
fonksiyonun iletilmesini sağlayacak “ko.subscribable” tipinde merkezi bir nokta olacaktır.
Bu merkezi nokta tüm “Subscriber” kümesinin bildirim almasını sağlayacaktır. Bu bildirimi tüm
Subscriber” kümesine yayma işini “notifySubscribers” fonksiyonu ile yapacaktır. Aynı zamanda bu
merkezi nokta aracılığıyla “Subscriber” kümeye dahil edilecektir. “Subscribers” kümesine ekleme
işlemi “subscribe” fonksiyonu yardımıyla yapılacaktır. Herhangi bir bildirim geldiğinde “subscribe
fonksiyonuna geçilmiş olan callback Javascript fonksiyonu işletilecektir. Örnek kodlar proje içinde
detaylandırılmıştır.

 

Pub/Sub Mimarisi

 

Javascript Kodları (KnockoutJS)

 

Sonuç

Github

https://github.com/batux/pub_sub_knockout

 

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle …

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.