Hayat Kurtaran Java Stream Komutları

0 1.811

Java 8 ile gelen en önemli ve günlük işlerimizi kolaylaştıran Stream’den kendi adıma en çok kullandığım komutları örneklendirmeye çalışacağım.

Çok daha fazlasını aşağıdaki yazılarda bulabilirsiniz.

 

Of()

Elimizde array ya da bir obje varsa bunu Stream.of() methodu ile stream’lere aşağıdaki gibi çevirebilir ve gerekli methodları çağırabiliriz.

 

filter()

Klasik for döngüsü ile basit bir kontrol eklemek istesek alttaki gibi tek tek bütün elemanları kontrol eden bir kod parçası ise yapmamız gerekiyordu.

forEach()

Her customer’ın yaşına ekleme yapmak istediğimizde aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz

 

map()

Map methodu yeni bir stream oluşturur. Görüldüğü gibi List<Customer> tipinden List<String> tipine geçiş yapabiliriz.

 

collect()

Method Collectors tipinde parametre almaktadır. toList(), toSet(), toMap() methodları ile istediğim veri yapısında sonuç dönmesini sağlayabiliriz.

 

peek()

Çoğu zaman Stream’ler üzerinde birden fazla kez işlem yapmamız gerekiyor. forEach() kullanmak istediğimiz durumda işleme devam edemiyor oluyoruz çünkü kendisi void bir method fakat

peek() methodu bize tekrar Stream dönmektedir.

 

orElseThrow()

findFirst() methodu Optional döndüğü için orElseThrow ile istediğimiz hatayı fırlatıp gerekli yerlerde bu hataları yakalayabiliriz.

 

Kodlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://gist.github.com/cemdrman/1f876f6103cfb39f0d32370b1856a1cc

 

Faydalı olması dileğiyle.

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.