Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (Objectives and Key Results)

0 611

Sektörü incelediğimiz zaman bir çok ölçüm tekniğinin kullanıldığını görüyoruz. Bazıları başarılı olurken bir çoğunda ölçümlemenin sadece ölçüm yapıyormuyuz sorusuna evet cevabını vermek için yapıldığını söylemekte pek yanlış olmayacaktır. Burada doğru tekniğin kullanılması önemli olmakla beraber bu tekniğin doğru olarak uygulanmasıda bir o kadar önemlidir. Girişimciliğin yaygınlaşmasıyla sektörde herkesin dilinde olan OKR’ye kısaca bir bakalım istedim.

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR’ler), kuruluşların ve bireylerin net, ölçülebilir hedefler belirlemesine ve bu hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemeyi takip etmesine yardımcı olan bir hedef belirleme çerçevesidir. OKR’lerin arkasındaki fikir, ölçülebilir hedefler etrafında uyum ve katılım oluşturmak ve bir hesap verebilirlik kültürü yaratmaktır.  Bu da organizasyonun ne yapması gerektiğini ve neyi başarması gerektiğini açıkça belirtir ve böylece organizasyonun her bir üyesinin ne yaptığını ve ne amaçladığını anlamasını sağlar.

OKR, organizasyonun genel hedeflerine odaklanır ve her bir üyenin katkısını değerlendirir. Bu, organizasyonun çalışanlarının hedeflerine odaklanmasını ve daha verimli çalışmalarını sağlar.Bu yöntem 1970’lerin sonunda Intel CEO’su Andy Grove tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Grove, Intel’in karşılaştığı rekabet koşullarına cevap vermek için bu yöntemi geliştirmiştir. Günümüzde Google, LinkedIn ve Twitter vb. dahil olmak üzere birçok kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

 

OKR’lerin doğru çalışması için aşağıdaki isterlerin doğru şekilde uygulanması gerekmektedir.

1.Ölçülebilir hedefler belirlemeniz gerekmektedir. Hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, akla uygun olmalıdır. Ancak başarılması imkansız olmamalıdır.

2.Anahtar sonuçlarınızı doğru tanımlamanız gerekir. Bunlar  hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak mihenk taşları gibi doğru yolda olduğunuzu gösterirler. Ölçülebilir ve zamana bağlı olmalıdırlar.

3.Her önemli sonuç için bir hedef belirleyin.

4.İlerlemeyi düzenli olarak gözden geçirmeniz gereklidir. İşinize göre değişmekle beraber genelde en az 3 ayda bir yapılırlar. Böylece,  doğru yolda olduğunuzdan emin olmanıza ve değişiklikler yapmanıza olanak tanır.

Amacımızın “müşteri memnuniyetini artırmak” olduğu bir örnek düşünelim. Bu hedefe ulaşmak için öncelikli olarak anahtar sonuçlarımızı belirleyelim.

  1. Müşterinin Tavsiye Skorunun (NPS) 3. Çeyreğe kadar 40’tan 50’ye çıkarılması
  2. Dördüncü çeyreğe  kadar müşteri yanıt süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürülmesi
  3. Müşteriyi elde tutma oranını ikinci çeyreğe kadar %50’tan %60’a çıkarılması

Örnekteki anahtar sonuçlar,  amacımıza ulaşmamıza yardımcı olacak spesifik, ölçülebilir hedeflerdir. Dikkat ederseniz her bir sonuç için zaman çizelgesi de verilmiştir. Böylece hedeflenen zaman dilimlerinde tamamladığımız anahtar sonuçlarla doğru yolda olduğumuzu görebiliriz. Eğer bu adımlardan bir sapma var ise de bunu tespit ederek gerekli zamanda doğru adımları atarak hedefe emin adımlarla ilerleyebiliriz. Daha fazla örnek için linki izleyebilirsiniz.

Diğer bir konu ise sektörde yaygın olarak kullanılan KPI ve OKR’nin karşılaştırılmasıdır. Bu konuya da ufaktan dokunarak geçmek istedim.

KPI, Anahtar Performans Göstergesi anlamına gelir. OKR, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar anlamına gelir. Hem KPI hem de OKR, hedefleri belirleme ve ölçme yöntemleri olsa da, bazı temel farklılıkları vardır. 

 

  • KPI’lar kapsam olarak genellikle belirli bir işleve veya departmana özgüyken, OKR’ler genellikle kuruluşun genel misyonu ve vizyonuyla uyumlu şirket çapındaki hedeflerdir.

 

  • KPI’lar genellikle düzenli olarak ölçülür (ör. aylık veya üç aylık), OKR’ler ise genellikle daha uzun bir süre (ör. bir yıl) için belirlenir. Buda zaman aralığı olarak farklılıklar oluşturmaktadır.

 

  • OKR’lerin iddialı olması ve hedefleri zorlaması amaçlanırken, KPI’lar daha ulaşılabilir hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçmeye daha fazla odaklanır.

 

  • KPI’lar tipik olarak belirli, ölçülebilir metriklerdir. Örneğin  gelir, kâr, müşteri memnuniyeti cinsinden ölçülür. OKR’ler ise  daha nitelikseldir ve elde edilecek sonuçlara odaklanır.

 

Özetle, hem KPI hem de OKR, hedefleri belirlemek ve ölçmek için yararlı araçlar olsa da, farklı amaçlara hizmet ederler ve farklı şekillerde kullanılırlar.

Sonuç olarak, OKR sayesinde organizasyonun hedefleri belirlenir ve bu hedeflere ulaşılması için yapılması gereken adımlar belirlenir. Bu, organizasyonun daha etkin ve verimli çalışmasını sağlar. Çünkü organizasyonunda hedefi bilmesi ve bu amaca göre hareket etmesi sağlanır.

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.