Browsing Tag

devops

Docker Terminolojisi

Docker'ın amacı , potansiyel olarak bir uygulamanın bileşenlerini barındıran konteynırlar oluşturmaktır. Bu konteynırları uygulamanın kendisi, veritabanı altyapısı, ihtiyaç duyduğu herhangi bir Web hizmeti vb. barındıran bir kap olarak…

Uygulamada 12 faktör manifestosu

Uygulama geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken 12 faktör; hem kurumsal kültürün oluşmasında, hemde developmenttan production'a (hatta prod sonra bug'ların fix'lenmesinde) kadar isabetli ve esnek bir yol haritası çıkarmakta faydalı…

DevOps ihtiyaç mı? Lüks mü?

Devops bilgi teknolojileri ürünlerine(daha çok yazılım) etki eden gruplar arasındaki pozitif iletişim kültürü diyebiliriz. Bu tanımla çevik (agile) yaklaşımının bir parçası olduğu ortaya çıkıyor.