Teknolojinin Gelecekteki İş Gücüne Etkisi

0 2.420

Merhaba;

Bu yazımda günümüzde en çok konuşulan ve insanların kaygı duyduğu konulardan biri olan; Teknolojinin gelecekteki işgücüne etkisine değineceğim.

İşgücü dediğimiz kavramı; kısaca belli bir süre içinde bir şey yapmak için harcanan kas ve beyin gücü olarak tanımlayabiliriz. İnsanlık tarihinin en başından beri; insanlar çalışarak yeni ürünler üretmişlerdir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi; sanayi devrimleri ile beraber insanların çalışmasına destek olarak makineler de bu sürece dahil olmuşlardır. Tabi ki Moore yasasını düşündüğümüzde; üretilen her teknoloji ilk kullanım aşamalarında çok maliyetli olmuştur, sonraki aşamalarda maliyet azaldığı gibi teknolojinin gelişim hızı da artmıştır.

Buhar devrimi sonrasında; işgücünü en çok etkileyen gelişim hiç şüphesiz ‘Üretim Bandı’dır. Üretim bandı genel işgücü anlayışında bir devrim yaratmıştır. İşlerin parçalara bölünmesi ve uzmanlaşma ihtiyacındaki bu düşüş; bu basit işleri her insanın yapabileceği hale getirmiştir. Bu gelişmenin teknolojideki şuan ki durumumuza etkisi; işlerin bu kadar basitleştirilmesi ve üretim bandıyla parçalara bölünmesi, makinelerin daha az konuda uzmanlaşması için programlanmasına sebebiyet vermektedir.

Teknolojideki bu devrimlere farklı bir bakış açısı ile bakılırsa, sanayinin ileri derecede geliştiği günümüzde; üretici kavramı değer kazanmaktadır. Üreticiler, üretim yaparken maliyetleri göz önünde bulundurarak hareket etmektedir. Teknoloji ise bu noktada üreticiye maliyetleri düşürme yönünde fırsatlar sunmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerin üretim sürecinde kullanılması, üretimde nesnelerin interneti sürecini başlatmış ve emek kullanımını doğal olarak azaltmıştır. Teknolojik işsizlik, otomasyon sürecinin başlaması ile ortaya çıkan ve günümüzdeki işsizlik sorunun önemli bir kısmını teşkil eden bir konudur.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde teknoloji yoğun üretim tercih edilmektedir. Buna karşı emek yoğun üretim, gelişmekte olan ülkelerde yapısal bir problem olarak görülen nüfusun yoğun işgücüne iş imkânları yaratmak amacıyla tavsiye edilmektedir. Fakat bir önceki konuda da belirttiğimiz üzere; gelişmiş ülkeler üretimi teknoloji kullanarak kendileri yapmak istedikleri için gelişmekte olan ülkelerdeki fabrikalarını veya üretim yerlerini kapatmakta ve kendi ülkelerinde tamamen teknoloji ile çalışmayı hedeflemektedir.

Teknolojinin işgücüne olan etkisiyle ilgili araştırmalar yapılmıştır. Teknolojik değişim sonucu ortaya çıkan yeniliklerin, yarattıkları işsizliği bir şekilde tazmin ettiğini ileri sürmüştür. Örneğin; süreç yeniliklerinin sadece işçileri işinden etmediğini; fakat bunları üreten endüstriler için iş yarattığını ileri sürülmüştür. Ayrıca; süreç inovasyonlarının üretim maliyetlerini azaltarak, fiyatları düşürerek ve bunun sonucunda istihdama, mallara ve hizmetlere olan talebi arttırarak istihdamı teşvik ettiğini de vurgulamıştır. Mal fiyatları sabit olmak kaydıyla, teknolojik yenilik sebebiyle ortaya çıkacak üretim maliyetlerindeki düşüşün karları arttıracağını ortaya koymuştur.

Farklı bir görüş ise; işgücü talebinde işgücü tasarrufu sağlayan bir teknoloji kaynaklı düşüşün, ücretlerde düşüşe yol açabileceğini ve bunun işgücü talebini arttıracağını ifade etmiştir.

Bu konudaki görüşlerden bir diğeri ise; teknolojik gelişmenin ve nesnelerin internetinin üretimde kullanılmasının sadece süreç üzerinde etkileri olmadığı, aynı zamanda ürün yeniliğine yol açtığı ve bunun nitelik itibariyle yeni iş yaratımında etkili olduğu ifade edilmiştir.

Feldmann yaptığı bir araştırmada; teknolojik değişimin hızına bağlı olarak işsizliği önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmaktadır. Çalışmada 1985-2013 yılları arasında 21 sanayileşmiş ülkenin yıllık verileri kullanılarak regrasyon analizi gerçekleştirmiştir. Teknolojinin, işsizlik üzerindeki etkisi 3 yıl kadar sürmekte ardından ortadan kaybolmaktadır. Teknolojik değişimin işsizlik üzerinde etkisinin kalıcı değil geçici olduğu sonucuna varmıştır.

Nesnelerin interneti ile yapılan ve teknolojide Endüstri 4.0 ın kullanımını sağlayan yeni endüstriyel dönemde teknolojinin işsizlik yaratması endişesi söz konusu olsa da; bu sistemlerin stoksuz çalışma, rekabet imkânlarını arttırma ve işletmelerin yatırım paylarını iyileştirme kapasiteleri istihdam açısından olumlu olmaktadır.

The Particle’ın CEO’su Zach Suphella bir yazısında; nesnelerin internetinin düşük seviyeli işlerin yerini alacağı, en nihayetinde basit ve tekrarlanan üretim, yönetim, kalite kontrol ve planlama gibi işlerin yaygın bir şekilde değiştirilmesine öncülük edeceğini Ama daha önemlisi yeni iş sahalarının oluşmasına ve böylece şirketlerin başarıyla büyümesine öncülük edeceğini sıralıyor.

Bu işleri de aşağıdaki şekilde sıralıyor.
IoT Şef Sorumlusu / Chief Internet of Things Officer (CIoTO)
IoT İş Geliştirme Sorumlusu / IoT Business Designer
Her İşten Fazlasını Anlayan Geliştirici / Fuller Stack Developer
Sonuç olarak; teknoloji devamlı gelişmekte yeni iş kolları çıkmakta ve bazı iş kolları ortadan kalkmaktadır. Bu durumda bireysel olarak yapabileceğimiz en iyi şey; bilgilerimizi daima güncel tutmaya çalışmak, teknolojinin bizi götürdüğü iş kollarına yönelmek ve makinelerle uyum içerisinde çalışmak…

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.