Trend Teknolojiler ve Finansal Aracı Kurumlara Etkileri IV – IoT ve Digital Twins

0 2.403

Nesnelerin İnterneti ve Dijital İkizler (Digital Twins)

Bireyin dijital dönüşümünde akıllı telefonlar çığır açmış olsa da bu dönüşümün bir sonraki adımı nesnelerin interneti (Internet of Things – IoT) olarak gösterilmektedir. Nesnelerin interneti, internete erişebilen her nesnenin diğer nesnelerle iletişim halinde olması şeklinde kısaca tanımlanabilir.

Gartner tarafından 2018 yılında yayınlanan bir araştırmada 2020 senesinde yirmi altı milyar nesnenin interneti aktif olarak kullanacağı öngörülmektedir.

Davranışları öğrenebilen ve uzaktan kontrol edilebilen cihazlar tüm hayatın otomatize edilmesinde kullanılacaklardır. Bir ağa bağlı bu akıllı cihazların ürettikleri veriler, büyük veri çalışmaları ile birlikte daha etkin olarak değerlendirilip işlenebilecektir.

Birçok alana olduğu gibi finans alanına da etki edecek nesnelerin interneti teknolojisinin özellikle ödeme sistemlerini tamamıyla farklı bir boyuta taşıyacağı öngörülmektedir. Finansal aracılıkta müşteri deneyimi ve kişiselleştirmede özellikle kullanılacak olan nesnelerin interneti; davranış izleme, harcama desenleri oluşturma ve müşteri gelir-gider durumunu daha etkin izlenebilir hale getirme ve buna bağlı olarak kişiye özel finansal teklifler sunabilme gibi çözümleri sağlayacaktır. Günümüzde bile bankalar yeni şubeleri ve/veya bankamatik lokasyonlarını nesnelerin interneti ile oluşturulmuş kullanım verileri üzerinden belirlemektedirler. Finansal aracı kurumlar nesnelerin interneti sayesinde müşterilerine akıllı cihazlar üzerinde ulaşabilirken; mobil cüzdan, mobil ödeme gibi uygulamalar ile aynı zamanda müşterilerinin zahmetsizce günlük işlerini yapabilmelerini sağlayabilmektedirler. Bir sonraki basamak olarak akıllı nesnelerin müşteri ihtiyaçlarını etkin şekilde gidermesi ve ödemeleri gerçekleştirmesi ise öngörülebilir gelişmelerden sadece ikisidir.

 

Dijital İkizler ve Fijital Uygulamalar

Dijital ikiz, fiziksel bir varlığın sanal bir kopyasının yaratılması işlevidir. Bu sayede test etmeden sorun tespitine, simülasyonlardan analize birçok deneysel işlem fiziksel varlığa gereksinim duyulmadan gerçekleştirilebilmektedir. Yani fiziksel olarak kontrole ihtiyaç duyulan her şey dijital ikiz üzerinde yapılabilmekte, böylece fiziksel varlığın yapısını ve davranışlarını temsil eden dijital ikiz, bu varlık hakkında veri elde edilmesine imkan veren, varlığı anlama ve geleceğe yönelik çıkarımlar yapma olanağı yaratan bir sistem sağlamaktadır. Fiziksel ve sanal dünya arasında köprü kurmayı sağlayan dijital ikiz ile gerçek dünya sanal ortama taşınabilmektedir.

Üretim endüstrisini baştanbaşa değiştirecek bu teknoloji aynı zamanda kredilendirme ve sigorta süreçlerini de değiştirecektir. Finansal aracılığın en önemli işlevlerinden olan kredilendirme süreçlerinde kullanılacak dijital ikizlere bağlı değerlendirme batık kredi miktarını azaltırken, kredi talep eden müşterilerin ihtiyaçlarını daha net tespit edebilmeyi de sağlayacaktır.

Benzer şekilde dijital dünya ile fiziksel dünyanın etkileşimini ifade eden fijital uygulamalar veya son dönemde hayatımıza giren ve önümüzdeki on yılda vazgeçilmezlerimiz arasında değerlendirilen sesli asistanlar da finansal aracılıkta kullanım alanı bulacak teknolojik trendler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital etki ile şekillenen fiziksel sistemleri ifade eden fijital sistemler çok geniş bir alanı ifade ederken, müşterilere en doğru kanaldan en doğru çözümü sunma olanağını da beraberinde getirmektedir. Dijital dünyadaki hızımızı arttıracak, kullanım kolaylığını ve yeni iş fırsatlarını beraberinde getirecek bu teknolojiler, pratik ve kişiye özel olmalarıyla da son kullanıcı ile etkileşimde önemli bir yere sahip olacaklardır.

Ses tanıma sistemleri dijital kimliğimizin ve dijital güvenliğin bir parçası olurken çağrı merkezleri için ses imzası gibi gelecek yıllarda gündemimizde olacak teknolojiler, müşteri etkileşimini arttırmada, müşteri ihtiyaçlarını daha doğru belirlemede ve çözümlemede etkin kullanılacaklardır. Özellikle müşteri tanıma ve doğrulama finansal aracılıkla beraber birçok farklı sektörün de etkin çözüm aradığı, ses tanıma ve kişisel asistanlar ile çözüm geliştirmeye çalıştıkları sorunların başında gelmektedir.

Bu sistemler sigortacılıkta da ekspertiz süreçlerini etkileyerek değerlendirmelerin daha hızlı ve doğru yapılmasına olanak sağlayacaktır. Nesnelerin interneti ve dijital ikiz teknolojileri ile beraber sigorta firmaları müşterilerini daha doğru değerlendirebileceklerdir. Örneğin otomobiller sürüş verilerini paylaşabilecek ve sigorta firmaları buna bağlı olarak kişiye özel sigorta teklifleri sunabilecektir. Trafik, ev veya sağlık sigortası gibi tüm sigortacılık ürünlerinde risk yönetimi bu teknolojiler ile şekillenecektir. Aynı zamanda yatırım finansmanı sağlayan finansal aracılar toplanan bu verilerden yararlanarak gelirlerini ve hisse değerlerini daha doğru tahminleyebileceklerdir.

World Economic Forum tarafından 2015 yılında yayınlanan bir raporda finansal aracıların özellikle risk yönetimi ve kredi değerlendirme süreçlerinde bu teknolojilerden faydalanacağı öngörülüyor olsa da ödeme sistemleri başta olmak üzere daha birçok alanda bu teknolojilerden faydalanılacaktır. Verilen tüm bu örnekler bireyin dijital kimliğinden yola çıkarak bireye özel finansal ürün ve çözümler getirirken, Finternet of Things ve nesnelerin bankacılığı gibi yeni kavramların da hayatımıza girmesini sağlayacaktır.

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.