Etik ve Çocuklar İçin Kodlama

Etik bazen zorlu bir kavram olabiliyor. Sözlük anlamı doğru davranışlarda bulunmak olan etik aslında kişilik ve karakteri temsil etmektedir ve felsefenin dört ana dalından biridir. Asıl amaç doğru ile yanlışı birbirinden ayırmak ve ahlakın…

Projelerde Entropi

Entropi, ilk olarak termodinamiğin ikinci yasası ile karşımıza çıkmış olsa da genellikle bir sistemdeki düzensizliğin ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Fizikte faydasız enerji olarak da ifade edilen entropi, bir sistemdeki belirsizlik ve…

Agile Software Testing

Tüm dünyada gündemde olan Agile süreçler test çalışmalarını da etkilemiş, yeni olmasa da bazı kavramlar daha fazla gündemimizde olmaya başlamıştır. Bu bağlamda Agile Testing’de özellikle üç tamamlayıcı teknik ağırlıklı olarak…

Yazılım Projelerinde Ortaklık Sorunsalı

Hilal-i Ahmer’e çalışmıyoruz. Hepimizin çalışırken para kazanma beklentisi vardır. Hiçbir emek karşılıksız olmadığı gibi hiçbir maddi risk de karşılığında beklenti olmadan alınmaz. Bu anlamda yazılımcının emeği yazdığı kod, analistin emeği…

Fintechler İçin Fırsat Örnekleri

Her ne kadar daha önce verilen finansal aracılığa etkiler (1, 2, 3, 4, 5, 6) yazılarında örnekleri verilmiş olsa da bu yazıda finansal teknoloji fikirleri daha detaylı ve tek başlıkta ortaya konulmaya çalışılacaktır. Verilen fikirlerin…

Fintech Stratejileri

İşletmeler günümüz dünyasında özellikle de teknolojinin daha fazla etkilediği sektörlerde değişim ve dönüşüme hızla ayak uydurmak zorundadırlar. Bu değişimin en büyük örneklerinin yaşandığı finansal aracılık sektöründeki gelişmeler, yeni…

Bilgi Teknolojileri Yatırımları

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok işletmede bilgi teknolojisi yatırımları da sürekli hale gelmiştir. Özellikle finansal aracı kurumlarda lisans, yazılım ve donanım yatırımları büyük maliyetler oluşturmaktadır. Yine birçok finansal aracı…